international

CONTACT:

Wendy Sun

guangdong, china

zhuhai tower

beihai, china

sichuan road complex

yichang, china

yichang
cultural center

jiangxi, china

shangrao museum

nanchang, china

shangrao bank
tower headquarters

kunming, china

oct kunming
headquarters

shenzhen, china

liantang
border crossing
liantang
border crossing

kunming, china

cxtx auto city
cxtx auto city

shenzhen, china

china steel
headquarters

shenzhen, china

b-tec tower

jigong, china

jigong mountain retreat

shenzhen, china

shenzhen bay
technology park